Nykytilan arviointi varhaiskasvatukseen on työkalu ohjelmassa mukana oleville yksiköille toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.

Arviointityökalu auttaa varhaiskasvatusyksiköitä valitsemaan oikeat kehittämiskohteet.

Työkalun avulla voitte arvioida, mikä on Liikkuva varhaiskasvatus​ -toiminnan nykytila yksikössänne. Mikäli yksikköönne kuuluu useampia toimipisteitä, jokainen toimipiste voi täyttää oman nykytilan arvioinnin. Perhepäivähoitajat täyttävät nykytilan arvioinnin tiimeittäin.

Nykytilan arvioinnin täytettyänne saatte yhteenvedon vastauksistanne. Tehdessänne arvioinnin kerran vuodessa, voitte hyödyntää tuloksia vuosisuunnittelussa ja pystytte seuraamaan oman toimintanne kehittymistä.

Nykytilan arvioinnin lomake on päivitetty 11.2.2020 saadun palautteen mukaan. Väittämien merkitykset pysyivät ennallaan. 

Nykytilan arviointi varhaiskasvatukseen on jaettu kahdeksaan osa-alueeseen:

 1. Toiminnan toteuttaminen
 2. Liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen
 3. Henkilökunnan osallistuminen, osaaminen ja työhyvinvointi
 4. Lapsen osallisuus
 5. Piha ja tilat
 6. Liikuntavälineet
 7. Toiminnallisuus ja motorinen kehitys
 8. Yhteistyö lasten liikkumisen edistämiseksi

Näin se toimii

Työkalu on maksuton rekisteröityneille varhaiskasvatusyksiköille. Jos ette ole vielä rekisteröityneet, tehkää se rekisteröitymislomakkeella. Oman yksikön rekisteröitymisen voi tarkistaa yksikköhakemistosta.

Työkalua voi käyttää missä vaiheessa toimintavuotta tahansa. Suosituin ajankohta on ollut maalis–huhtikuu, jolloin arvioinnista saa parhaan hyödyn seuraavan toimintavuoden suunnitteluun. Nykytilan arviointi täytetään yksikkö-/toimipistekohtaisesti (ei ryhmäkohtaisesti).

 • Nykytilan arviointi suositellaan tehtäväksi ryhmätyönä. Kootkaa keskustelun tulos lopuksi yksikön yhteiseksi näkemykseksi.
 • Voitte hyödyntää keskusteluissa pdf-lomaketta.
 • Tallentakaa vastauksenne sähköiseen kyselylomakkeeseen.
 • Saatte noin kuukauden kuluessa visuaalisen yhteenvedon tuloksistanne.
 • Nykytilan arvioinnin voi täyttää myös ruotsiksi - Bedömning av nuläget för småbarnspedagogiken

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman YouTube-kanavasta löytyy video Nykytilan arviointi varhaiskasvatukseen. Videolla esitellään työkalun tarjoamia mahdollisuuksia varhaiskasvatuksen henkilöstön työn tukena.

Tulokset visuaalisista tietokannoista

Visuaalisista tietokannoista voi selata tuloksia eri osa-alueista. Virveleihin on koottu myös kuntakoosteet niistä kunnista, joista on kattavasti vastauksia. Yksittäisen varhaiskasvatusyksikön tuloksia ei julkaista. Tietokannasta voi myös napata valmiita infograafeja esimerkiksi kunnan hyvinvointikertomukseen.

Tulosten tarkastelutasot Virveleissä:

 • kunta
 • AVI-alue
 • koko Suomi.

 

1. Virveli

 • tietokannassa käytetään kunkin yksikön/tiimin uusinta vastausta
 • tulokset kuvaavat liikkumisen edistämisen nykytilaa
 • tulosten tulkinnassa on huomioitava vastausten ajankohta

2. Seuranta-Virveli

 • tietokannassa on mukana yksiköiden/tiimien kaikki vastaukset, paitsi jos yksikkö on vastannut kahdesti tai useammin saman toimintavuoden aikana. Tällöin tietokantaan on jätetty sen toimintavuoden uusin vastaus.
 • tulokset on kuvattu toimintavuosittain
 • jos kunnassa on täytetty arviointia säännöllisesti, voi tuloksista tarkastella toiminnan kehittymistä
 • tulosten tulkinnassa on huomioitava vastausten määrä
 • valtakunnallisten tulosten tulkinnassa on otettava huomioon, että samana toimintavuonna arvioinnin tehneet yksiköt ovat Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnassaan eri vaiheissa

 

Virveleitä on päivitetty lisäämällä niihin uusi välilehti, johon arvioinnin sisältö on tiivistetty neljään indeksiin. Indeksit kuvaavat Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan kokonaiskehitystä. Lue lisää

Lisätietoa nykytilan arviointiin liittyen: nykytila(a)jamk.fi

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli kuuluu Liikkuvat-kokonaisuuteen. Kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE