Nykytilan arviointi varhaiskasvatukseen on työkalu ohjelmassa mukana oleville yksiköille toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.

Arviointityökalu auttaa varhaiskasvatusyksiköitä valitsemaan oikeat kehittämiskohteet.

Työkalun avulla voitte arvioida, mikä on Liikkuva varhaiskasvatus​ -toiminnan nykytila yksikössänne. Mikäli yksikköönne kuuluu useampia toimipisteitä, jokainen toimipiste voi täyttää oman nykytilan arvioinnin. Perhepäivähoitajat täyttävät nykytilan arvioinnin tiimeittäin.

Nykytilan arvioinnin täytettyänne saatte yhteenvedon vastauksistanne. Tehdessänne arvioinnin kerran vuodessa, voitte hyödyntää tuloksia vuosisuunnittelussa ja pystytte seuraamaan oman toimintanne kehittymistä.

Nykytilan arvioinnin lomake on päivitetty 11.2.2020 saadun palautteen mukaan. Väittämien merkitykset pysyivät ennallaan. 

Nykytilan arviointi varhaiskasvatukseen on jaettu kahdeksaan osa-alueeseen:

 1. Toiminnan toteuttaminen
 2. Liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen
 3. Henkilökunnan osallistuminen, osaaminen ja työhyvinvointi
 4. Lapsen osallisuus
 5. Piha ja tilat
 6. Liikuntavälineet
 7. Toiminnallisuus ja motorinen kehitys
 8. Yhteistyö lasten liikkumisen edistämiseksi

Näin se toimii

Työkalu on maksuton rekisteröityneille varhaiskasvatusyksiköille. Jos ette ole vielä rekisteröityneet, tehkää se rekisteröitymislomakkeella. Oman yksikön rekisteröitymisen voi tarkistaa yksikköhakemistosta.

Työkalua voi käyttää missä vaiheessa toimintavuotta tahansa. Suosituin ajankohta on ollut maalis–huhtikuu, jolloin arvioinnista saa parhaan hyödyn seuraavan toimintavuoden suunnitteluun. Nykytilan arviointi täytetään yksikkö-/toimipistekohtaisesti (ei ryhmäkohtaisesti).

 • Nykytilan arviointi suositellaan tehtäväksi ryhmätyönä. Kootkaa keskustelun tulos lopuksi yksikön yhteiseksi näkemykseksi.
 • Voitte hyödyntää keskusteluissa pdf-lomaketta.
 • Tallentakaa vastauksenne sähköiseen kyselylomakkeeseen.
 • Saatte noin kuukauden kuluessa visuaalisen yhteenvedon tuloksistanne.
 • Nykytilan arvioinnin voi täyttää myös ruotsiksi - Bedömning av nuläget för småbarnspedagogiken

Tulokset visuaalisesta tietokannasta

Nykytilan arvioinnin tulokset on koottu visuaaliseen tietokantaan Virveliin. Virvelissä voit tarkastella joko AVI-alueen tuloksia tai valtakunnallista tilannetta. Virveliin on koottu myös kuntakoosteet niistä kunnista, joista on kattavasti vastauksia. Yksittäisen varhaiskasvatusyksikön tuloksia ei julkaista.

Lisätietoa rekisteröitymiseen ja nykytilan arviointiin liittyen: apuamatkalle (a) liikkuvakoulu.fi

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon aktiivisessa toimintaympäristössä. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved