Mutkapolun päiväkoti Nurmijärvellä lähti Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan mukaan aivan ensimmäisessä pilottivaiheessa syksyllä 2013. Ohjelmaan liittymisen jälkeen lasten liikkuminen ja liikuttaminen on tullut vahvaksi osaksi arkea ja juhlaa päiväkodissa. Sallivuus on lisääntynyt ja lasten toiminta näkyy ja kuuluu päivittäin.

Mutkapolun päiväkodissa perustettiin heti alussa Liikkumistiimi, mikä on osoittautunut toimivaksi työtavaksi. Liikkumistiimissä on jäsenenä työntekijä jokaisesta ryhmästä ja tiimiläinen vie tietoa omaan ryhmäänsä.

Liikuntavälineet ovat tulleet leikkeihin mukaan, muutenkin kuin vain jumppatuokiolla. Lapset tekevät leikeissä jumppa- ja parkourratoja. Lasten istumisen vähentämiseen on kiinnitetty huomiota vähentämällä piirihetkiä ja lisäämällä liikkumista oppimistilanteisiin.

– Parhaiten olemme onnistuneet vuosien saatossa pitämään esillä liikunnan tärkeyttä, ja sitä että se on jokaisen työntekijän mahdollisuus ja samalla velvollisuus. Asenne on pikkuhiljaa muuttunut positiivisemmaksi ja työtapa tullut tutuksi. Konkreettisesti liikunta näkyy värikkäinä välineinä ympäri taloa erilaisissa tiloissa: nukkarit, leikkihuoneet ja eteiset ovat kaikki oivia paikkoja liikuntaa. Välinehankintoja on tehty runsaasti ja monipuolisesti, kertoo Mutkapolun päiväkodin lastenhoitaja Tuija Hakala.

Vuosien saatossa haastavinta on ollut tuoda pilottivaiheen alun valtava innostus ja ideatulva osaksi päiväkodin yhteisöä. Alussa oli monenlaisia asenteita, mutta vähitellen tunnelmat ovat tasaantuneet ja nykyään eletään arjessa, jossa lasten liikkumista pidetään tärkeänä ja siihen kiinnitetään paljon huomiota. Liikkumistiimi työtapana on saanut hyvät juuret, ja koko talon suunnitelmia toteutetaan yhteistyössä. Kaikki mitä on vuosien aikana kokeiltu ei ole jäänyt elämään, mutta paljon on tempauksia ja yhteisiä tapahtumia, joista on tullut jo päiväkodin henkeen sopivia rutiineja: esimerkiksi liikunnalliset isänpäivä- ja äitienpäivätapahtumat, pyöräilyviikot, viskarijuoksutapahtumat, päikkysäpinät ja niin edelleen.

– Päiväkodissa on vanhemmille painotettu lasten liikkumisen tärkeyttä vanhempainilloissa ja vasukeskusteluissa. Osallistumme koulutuksiin ja ideoimme uutta, mutta emme unohda vanhoja hyviä käytänteitä, kertoo Hakala.

Nykytilan arviointia hyödynnetään säännöllisesti

Päiväkodissa tehdään vuosittain arviointia toiminnasta ja hyödynnetään nykytilan arviointia.

– Saamme Nykytilan arvioinnista tietoa kokonaisuudesta ja kehittämisen kohteista. Liikkuminen on lapsen luontainen tapa toimia, jotta sitä ei voi sivuuttaa, vaan sitä pitää sallia ja vahvistaa.

Päiväkodissa jatketaan tulevaisuudessakin samanlaista työtapaa ja nojataan olemassa oleviin hyviin käytänteisiin. Samalla liikkumistiimi pidetään toimivana ja yhdessä ideoidaan uutta toimintaa.

– Pidämme yllä liikuntapositiivista ilmapiiriä kannustamalla kaikkia osallistumaan. Kuuntelemme lasten toiveita ja ideoita ja keskustelemme vanhempien kanssa. Seuraamme yleistä keskustelua ja olemme ajanhengessä mukana, Hakala sanoo.
 

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved