Määrittelemätön

Onko liikkuminen yksikössänne osa arkea? Suunnitellaanko toimintaa yhdessä lasten kanssa? Oletteko kehittäneet yksikössänne uusia toimintatapoja?

Haku vuoden Liikkuva varhaiskasvatus -yksiköksi on auki 18.11.2020 asti. Tunnustusta voivat hakea kaikki liikkuvaa varhaiskasvatuspäivää toteuttavat yksiköt.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää yhteistyössä Opetushallituksen ja aluehallintovirastojen kanssa palkintoja esimerkillisestä työstä lasten ja nuorten liikkumisen edistämisessä. Aiemmin palkintoja on myönnetty kunnille Liikkuva koulu -toiminnasta ja oppilaitoksille liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamisesta. Vuonna 2020 palkitaan ensimmäistä kertaa myös varhaiskasvatusyksikkö. Palkitsemisella halutaan kannustaa toimijoita laadukkaan työn tekemiseen ja tuoda esiin ansiokasta työtä.

Palkinnoilla halutaan kiinnittää huomiota toimintaan, jossa edistetään rohkeasti, määrätietoisesti ja innovatiivisesti kunkin kohderyhmän fyysistä aktiivisuutta, liikuntaa sekä hyvinvoivaa ja liikunnallista elämäntapaa ja toimintakulttuuria.

Valintakriteerit:

  • Liikkumisen edistäminen on suunnitelmallista ja organisoitua ja se näkyy yksikön toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa.
  • Toimintaa toteutetaan varhaiskasvatusyksikön omista lähtökohdista, ja lapsilla on aktiivinen rooli toiminnan toteutuksessa.
  • Toimintaa kehitetään johdonmukaisesti ja sitä tehdään näkyväksi sekä yhteisön sisällä että sen ulkopuolella.

Palkinnot ovat rahapalkintoja, jotka tulee käyttää lasten ja nuorten tai koko yhteisön liikkumisen edistämiseen. Jokaisesta kohderyhmästä valitaan kaksi palkittavaa. Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmat pyytävät hakemuksista lausunnot aluehallintovirastoilta ja liikunnan aluejärjestöiltä. Päätöksen palkintojen saajista tekee opetus- ja kulttuuriministeriö. Päätöksistä ei voi valittaa.

Hakemukset tulee lähettää 18.11. mennessä sähköisellä lomakkeella: q.surveypal.com/vuodenyksikko2020

Kuvatkaa hakemuksessa toimenpidetasolla, miten valintakriteerit toteutuvat yksikössänne. Hakemukseen voi liittää halutessaan videon tai kuvia. Hakemuksiin liitettyjä kuvia ja videoita voidaan käyttää haun ja palkitsemisten viestinnässä.

Palkittavat julkistetaan palkitsemistilaisuudessa joulukuussa 2020.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE