Määrittelemätön

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma järjestää syksyllä 2021 kolme webinaaria, joissa aiheina on Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa eteneminen, PIILO-tutkimushankkeen tulokset sekä henkilöstön hyvinvointi.

Jokaiseen webinaariin ilmoittaudutaan erikseen. Mikäli webinaarin ajankohta ei sovi, voit tilata itsellesi ilmoittautumislomakkeella webinaarin tallenteen.

17.8. klo 12.30–13.30 Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa eteneminen

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma tarjoaa konkreettisia askelmerkkejä fyysisesti aktiivisen oppimisympäristön ja toimintakulttuurin luomiseen. Ohjelmaa toteutetaan oman yksikön lähtökohdista, pienten askelten ideologialla sekä jatkuvan kehittämisen mallia hyödyntäen.

Kehittämistyö on jaettu kolmeen vaiheeseen. Tutustu-vaiheessa tehdään Nykytilan arviointi varhaiskasvatukseen, joka auttaa valitsemaan kehittämiskohteet. Kehitä-vaihe perustuu varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten yhdeksään pääkohtaan. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten rinnalla kehittämistyön tukena on omat käsikirjat varhaiskasvattajille, johtajille ja kuntatoimijoille. Tee näkyväksi-vaiheessa peilataan tehtyä kehitystyötä ja pohditaan, miten oman yksikön toimintakulttuuri on muuttunut. Työtä dokumentoidaan ohjelma-alustalle.

Webinaarissa esitellään ohjelman työkaluja ja ohjelma-alustaa sekä kuullaan konkreettisia esimerkkejä ohjelman hyödyntämisestä ja pienistä askelista kunnan ja yksikön näkökulmasta.

Alustajina:

Nina Korhonen, johtava asiantuntija, Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma
Katariina Kämppi, tutkija, Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma, Likes
Anna Puurunen, koordinaattori, Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma
Nina Siimesjärvi, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja Päivi Virtanen, lasten liikkumisen asiantuntija Kouvolan kaupunki

Webinaarin tallenne Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman Youtube-kanavassa

15.10. klo 12.30–13.30 Kaikki pois Piilosta! – Tuoreita tuloksia pienten lasten liikkumisesta varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnatussa webinaarissa avataan tuoreita tuloksia Piilo-hankkeesta, jossa tutkimuksen kohteena olivat pienten lasten liikunnan ilo, fyysinen aktiivisuus ja motoriset taidot. Paljonko lapset liikkuvat varhaiskasvatuspäivän aikana? Millaista tietoa saatiin motoristen taitojen mittauksista? Miten tuloksia ja hankkeessa kehitettyjä työkaluja voidaan hyödyntää varhaiskasvattajien arjessa? Lisää tietoa hankkeesta Likes-tutkimuskeskuksen verkkosivuilla.

Alustajina:

Tutkimuskoordinaattori Anette Mehtälä, Likes
Apulaisprofessori Arja Sääkslahti, Jyväskylän yliopisto
Tutkimusjohtaja Tuija Tammelin, Likes

Katso tallenne YouTubessa

10.11. klo 12.30–13.30 Henkilöstön työhyvinvointi osaksi arkea

Työhyvinvointi syntyy työn arjessa ja koostuu monista erilaisista seikoista. Webinaarissa kuulemme hyviä käytäntöjä yksilön ja yhteisön mahdollisuuksiin ja keinoihin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisessä. Miten voi edistää terveyttä, mielen hyvinvointia ja fyysistä jaksamista? Miten rakennetaan yhteisöllistä toimintakulttuuria ja kehitetään toimintatapoja? Webinaari järjestetään yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen ja Liikkuva aikuinen -ohjelman kanssa.

Alustajina:

Reetta Laakkonen, ohjelmakoordinaattori, Liikkuva aikuinen -ohjelma
Henna Heinonen, päiväkodinjohtaja, päiväkoti Vilske
Paula Wärnström, varhaiskasvatuksen liikuntakoordinaattori, Raision kaupunki
Säde Siljamo, projektikoordinaattori, Liikkuvat Lillit ja Vikkelät Viikarit -hanke, Porvoo

Ilmoittaudu mukaan tai tilaa tallenne

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE