Ilo kasvaa liikkuen -nykytilan arviointi on työkalu ohjelmassa mukana oleville yksiköille toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.

Arviointityökalu auttaa varhaiskasvatusyksiköitä valitsemaan oikeat kehittämiskohteet.

Työkalun avulla voitte arvioida, mikä on Ilo kasvaa liikkuen -toiminnan nykytila yksikössänne. Mikäli yksikköönne kuuluu useampia toimipisteitä, jokainen toimipiste voi täyttää oman nykytilan arvioinnin. Perhepäivähoitajat täyttävät nykytilan arvioinnin tiimeittäin.

Nykytilan arvioinnin täytettyänne saatte yhteenvedon vastauksistanne. Tehdessänne arvioinnin kerran vuodessa, voitte hyödyntää tuloksia vuosisuunnittelussa ja pystytte seuraamaan oman toimintanne kehittymistä.

Nykytilan arvioinnin lomake päivitetään tammikuun 2020 lopussa saadun palautteen perusteella. Sanoitusta selvennetään, jotta arviointi sopii paremmin kaikille varhaiskasvatusmuodoille. Väittämien merkitykset pysyvät ennallaan.

Ilo kasvaa liikkuen -nykytilan arviointi on jaettu kahdeksaan osa-alueeseen:

 1. Ohjelman toteuttaminen
 2. Liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen
 3. Henkilökunnan osallistuminen, osaaminen ja työhyvinvointi
 4. Lapsen osallisuus
 5. Varhaiskasvatusyksikön pihat ja tilat
 6. Varhaiskasvatusyksikön liikuntavälineet
 7. Toiminnallisuus ja motorinen kehitys
 8. Yhteistyö lasten liikkumisen edistämiseksi

Näin se toimii

Työkalu on maksuton rekisteröityneille varhaiskasvatusyksiköille. Jos ette ole vielä rekisteröityneet, tehkää se rekisteröitymislomakkeella. Oman yksikön rekisteröitymisen voi tarkistaa yksikköhakemistosta.

Työkalua voi käyttää missä vaiheessa toimintavuotta tahansa. Suosituin ajankohta on ollut maalis–huhtikuu, jolloin arvioinnista saa parhaan hyödyn seuraavan toimintavuoden suunnitteluun. Nykytilan arviointi täytetään yksikkö-/toimipistekohtaisesti (ei ryhmäkohtaisesti).

 • Nykytilan arviointi suositellaan tehtäväksi ryhmätyönä. Kootkaa keskustelun tulos lopuksi yksikön yhteiseksi näkemykseksi.
 • Voitte hyödyntää keskusteluissa pdf-lomaketta.
 • Tallentakaa vastauksenne sähköiseen kyselylomakkeeseen.
 • Saatte noin kuukauden kuluessa visuaalisen yhteenvedon tuloksistanne.
 • Nykytilan arvioinnin voi täyttää myös ruotsiksi - Bedömning av nuläget för Glädje i rörelse

Tulokset visuaalisesta tietokannasta

Nykytilan arvioinnin tulokset on koottu visuaaliseen tietokantaan Virveliin. Virvelissä voit tarkastella joko AVI-alueen tuloksia tai valtakunnallista tilannetta. Virveliin on koottu myös kuntakoosteet niistä kunnista, joista on kattavasti vastauksia. Yksittäisen varhaiskasvatusyksikön tuloksia ei julkaista.

Lisätietoa rekisteröitymiseen ja nykytilan arviointiin liittyen: apuamatkalle (a) liikkuvakoulu.fi

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon aktiivisessa toimintaympäristössä. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved