Kom med i ett inspirerande arbete och öka rörelsen och välbefinnandet i barns liv

Enheter för småbarnspedagogik (administrativa enheten), familjedagvård och öppen småbarnspedagogik samt kommuner (ledningen/förvaltningen för småbarnspedagogiken) kan anmäla sig till programmet Småbarnspedagogiken i rörelse.

Enheterna som anmält sig till programmet får tillgång till programmets konkreta verktyg och stödmaterial. Det är gratis att ansluta sig till programmet.

Anmälan görs med den elektroniska blanketten längst ner på sidan. Vi förutsätter att chefen deltar i utvecklingsarbetet och därför ansvarar alltid enhetens chef för anmälan.

Statistiken över registreringarna i programmen Småbarnspedagogiken i rörelse, Skolan i rörelse och Studier i rörelse kan granskas i Registrerings-Virveli (på finska).

Enheters anmälningar

  • Enheter för småbarnspedagogiken, familjedagvård och den öppna småbarnspedagogiken kan anmäla sig till programmet. Enhetens chef ansvarar alltid för att anmäla enheten.
  • Förskolegrupperna anmäler sig inte separat till programmet, utan de anmäls som en del av sin enhet. Förskolegrupper som administrativt är en del av en skola kan anmäla sig till programmet, men de syns inte i enhetsregistret.
  • Familjedagvårdarna gör anmälningarna enligt team/enhet. Gruppfamiljedagvården registreras som ett familjedagvårdsteam. Det är inte möjligt för enskilda familjedagvårdare att anmäla sig till programmet.
  • Lekparker (öppen småbarnspedagogik) anmäler sig till programmet per regionenhet.
  • Det är inte möjligt att anmäla morgon- och eftermiddagsverksamhet till programmet.
  • Ange enhetens namn i fältet Kommunens/enhetens namn i sin helhet utan förkortningar.

Varje registrerad enhet får användarnamn till webbplattformen för programmet Småbarnspedagogiken i rörelse.

Kommuners anmälningar

  • Kommunens småbarnspedagogik kan anmäla sig till programmet. Beslut om anmälan fattas av ledningen för kommunens småbarnspedagogik.
  • Ange namnet i anmälningsblankettens fält Kommunens/enhetens namn i formen xx kommuns/stads småbarnspedagogik (t.ex. Helsingfors stads småbarnspedagogik).
  • När kommunen registrerar sig registreras inte alla enheter för småbarnspedagogik automatiskt i programmet Småbarnspedagogiken i rörelse. Varje enhet ska själv anmäla sig, varvid enheterna också får användarnamn för programplattformen. Vi hoppas att ni uppmuntrar enheterna i er kommun att anmäla sig till programmet.

När kommunen anmäler sig till programmet får ledningen användarnamn till webbplattformen där det även finns stödmaterial för kommunala aktörer.

Liikkuva varhaiskasvatus -ilmoittautumislomake / Anmälningsblankett för Småbarnspedagogiken i rörelse

Huom! Johtaja/esimies ei voi olla sama kuin yhteyshenkilö. Obs! Chefen kan inte vara samma person som kontaktpersonen.
Nämä mahdolliset lisäyhteyshenkilöt tulevat saamaan ohjelmaan liittyvää viestintää muiden ilmoitettujen yhteyshenkilöiden lisäksi, ilmoita tähän sähköpostiosoite tai osoitteet erotettuna pilkulla. / Förutom de huvudsakliga kontaktpersonerna kommer dessa eventuella ytterligare kontaktpersoner också att få information om programmet, ange e-postadressen eller adresserna åtskilda med kommatecken här.

Lisätiedot / Ytterligare information

Varhaiskasvatusyksiköt: ilmoita tässä kentässä toimipisteiden (=päiväkotien) määrä. Erillistä esiopetusryhmää, kerhoa, leikkitoimintaa, perhepäivähoitoa tai yksikköä ei lasketa omaksi yksiköksi. Kuntatasoiset toimijat: ilmoita tässä kuntasi varhaiskasvatusyksiköiden määrä kokonaisuudessaan (kunnalliset ja yksityiset varhaiskasvatusyksiköt). Enheter för småbarnspedagogik: ange antalet verksamhetsställen (=daghem) i detta fält. Enskilda förskoleundervisningsgrupper, klubbar, lekverksamhet, familjedagvård eller enheter räknas inte som en egen enhet. Aktörer på kommunnivå: ange här det totala antalet enheter för småbarnspedagogik i din kommun (kommunala och privata enheter för småbarnspedagogik).
Kirjoita tähän kenttään myös yksikköönne kuuluvien toimipisteiden nimet. Ange även namnen på de verksamhetsställen som hör till er enhet här.
1 + 2 = Lös det här enkla matteproblemet och ange svaret. Till exempel för 1+3, ange 4.

Varje barn ska dagligen ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig

Målet med programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är att varje barn dagligen ska ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig. Programmet har byggts upp i samarbete med ett omfattande expertnätverk.

Programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är ett av de riksomfattande programmen för att främja motion, det vill säga Rörelse-programmen (Liikkuvat-ohjelmat). Med hjälp av programmen gynnas en motionsinriktad livsstil bland olika ålders- och befolkningsgrupper.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE