Bedömningen av nuläget för småbarnspedagogiken är ett verktyg för enheter som deltar i programmet för att planera, utveckla och utvärdera verksamheten.

Bedömningsverktyget hjälper enheterna inom småbarnspedagogiken att välja rätt utvecklingsområden.

Med hjälp av verktyget kan ni bedöma nuläget för Småbarnspedagogiken i rörelse-verksamheten i er enhet. Om flera verksamhetsställen hör till er enhet kan varje verksamhetsställe fylla i en egen bedömning av nuläget. Familjedagvårdare fyller i bedömningen av nuläget tillsammans med sitt team.

När ni har fyllt i bedömningen av nuläget får ni en sammanfattning av era svar. Om ni gör bedömningen en gång per år kan ni utnyttja resultaten i årsplaneringen och följa upp utvecklingen av den egna verksamheten.

Blanketten för bedömning av nuläget har uppdaterats den 11 februari 2020 enligt respons. Påståendenas betydelse förblev oförändrad.

Så här fungerar det

Verktyget kan användas avgiftsfritt av registrerade enheter för småbarnspedagogik. Om ni inte ännu registrerat er kan ni göra det med registreringsblanketten. Ni kan kontrollera i sökfunktionen för enheter om er enhet redan registrerats.

Man kan använda verktyget i vilket skede av verksamhetsåret som helst. Den populäraste tidpunkten har varit i mars–april, då man får den största nyttan av bedömningen för planeringen av följande verksamhetsår. Bedömningen av nuläget fylls i per enhet/verksamhetsställe (inte per grupp).

 • Det rekommenderas att bedömningen av nuläget görs som ett grupparbete. Sammanfatta till slut diskussionens resultat till enhetens gemensamma synpunkt.
 • Ni kan använda PDF-blanketten under diskussionen.
 • Spara era svar på den elektroniska enkäten.
 • Inom cirka en månad får ni en visuell sammanfattning av era resultat.

Resultat från visuella databaser

I de visuella databaserna kan man bläddra bland resultaten från olika delområden. I Virveli finns också kommunsammanställningar från de kommuner som gett omfattande svar. Individuella enheters resultat publiceras inte. Från databasen kan man också ladda ner färdiga infografer som till exempel kan inkluderas i kommunens välfärdsberättelse.

Resultatgranskningsnivåer i Virveli:

 • kommun
 • RFV-region
 • hela Finland.

1. Virveli

 • I databasen används enhetens/teamets senaste svar.
 • Resultaten beskriver nuläget för främjandet av fysisk aktivitet.
 • Svarens tidpunkt ska beaktas när resultaten tolkas.

2. Seuranta-Virveli

 • I databasen ingår enheternas/teamens alla svar, utom om enheten har svarat två eller flera gånger under samma verksamhetsår. Då har verksamhetsårets senaste svar sparats i databasen.
 • Resultaten har beskrivits per verksamhetsår.
 • Om kommunen har fyllt i bedömningen regelbundet kan man granska verksamhetens utveckling med hjälp av resultaten.
 • Antalet svar ska beaktas i tolkningen av resultaten.
 • Vid tolkningen av de riksomfattande resultaten bör man beakta att enheter som gjort bedömningen under samma verksamhetsår befinner sig i olika skeden av Småbarnspedagogiken i rörelse-verksamheten.

Mer information om bedömningen av nuläget: apuamatkalle (a) liikkuvakoulu.fi

Varje barn ska dagligen ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig

Målet med programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är att varje barn dagligen ska ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig. Programmet har byggts upp i samarbete med ett omfattande expertnätverk.

Programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är ett av de riksomfattande programmen för att främja motion, det vill säga Rörelse-programmen (Liikkuvat-ohjelmat). Med hjälp av programmen gynnas en motionsinriktad livsstil bland olika ålders- och befolkningsgrupper.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE