Kom med

Syftet med kampanjen är att uppmuntra familjer att röra på sig och att betrakta miljön tillsammans, att uppmuntra till aktiva resor från hemmet till småbarnspedagogiken samt att stöda upplevelser av att lyckas och öka barnens delaktighet.

Kampanjen erbjuder enheterna inom småbarnspedagogik konkreta verktyg för samarbete med familjerna, enligt rekommendationerna för planen för småbarnspedagogik och rekommendationerna för fysisk aktivitet under de första åren.

  • Under kampanjen är det naturligt att diskutera barnens fysiska aktivitet och rekommendationerna för fysisk aktivitet med föräldrarna. Diskutera mängden utevistelse och annan motion samt mängden vila och kost.
  • Diskutera också vikten av att röra på sig tillsammans, och den sociala betydelsen av att röra på sig tillsammans.
  • Informera föräldrarna om att vanliga fysiskt aktiva lekar är rätt slags motion och att familjernas gemensamma dagliga motionsrutiner är viktiga.

Information om enheten

Kontaktuppgifter till kontaktpersonen

Postadress

2 + 1 = Lös det här enkla matteproblemet och ange svaret. Till exempel för 1+3, ange 4.

Varje barn ska dagligen ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig

Målet med programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är att varje barn dagligen ska ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig. Programmet har byggts upp i samarbete med ett omfattande expertnätverk.

Programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är ett av de riksomfattande programmen för att främja motion, det vill säga Rörelse-programmen (Liikkuvat-ohjelmat). Med hjälp av programmen gynnas en motionsinriktad livsstil bland olika ålders- och befolkningsgrupper.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE