Heikot motoriset taidot ovat yhteydessä muun muassa oppimisen ja tarkaavaisuuden ongelmiin. Motorisen oppimisen vaikeuksia on jopa joka kymmenennellä lapsella, joten taitojen arvioiminen on tärkeää.

MOQ-T-FI-lomake on helppokäyttöinen verkkopohjainen motoriikan havainnointityökalu, joka auttaa motorisen oppimisen vaikeuden tunnistamisessa ja tukemisessa esi- ja alkuopetusikäisillä lapsilla.

Motorisen oppimisen vaikeudet näkyvät muun muassa kompurointina ja törmäilynä sekä vaikeutena oppia uusia monimutkaisia motorisia taitoja. Toisin sanottuna liikunnallisten taitojen oppminen on työlästä ja hidasta. Ongelmia ilmenee erityisesti pysyvien liikemallien kehittymisessä ja toiminnan ennakoinnissa.

Lapsilla, joilla on motorisen oppimisen vaikeuksia, liikunnallisten taitojen oppiminen on työlästä ja hidasta. Eniten ongelmia ilmenee toiminnan ennakoimisessa ja pysyvien liikemallien kehittymisessä.

MOQ-T-FI lomakkeesta on verkkoversio, jonka täyttäminen vie vain muutaman minuutin eikä se vaadi rekisteröitymistä. Lomake 6–9-vuotiaiden lasten motoristen ongelmien arviointiin löytyy osoitteesta: http://ekapeli.fi/moq-t.

Lomakkeesta on apua myös motorisen kehityksen seurannassa ja tukitoimien suunnittelussa sekä pedagogisten asiakirjojen laatimisessa. Kun lapsella on tunnistettu riski kehitykselliseen vaikeuteen, tulisi lapsen motorista kehitystä seurata systemaattisesti ja lisätä tukea motoriseen oppimiseen

Piritta Asunta on muokannut hollantilaisen MOQ-T-lomakkeen Suomen oloihin sopivaksi osana liikuntapedagogiikan väitöskirjaa “Motorisen oppimisen vaikeuden tunnistaminen ja tukeminen kouluympäristössä”.

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

Varje barn ska dagligen ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig

Målet med programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är att varje barn dagligen ska ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig. Programmet har byggts upp i samarbete med ett omfattande expertnätverk.

Programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är ett av de riksomfattande programmen för att främja motion, det vill säga Rörelse-programmen (Liikkuvat-ohjelmat). Med hjälp av programmen gynnas en motionsinriktad livsstil bland olika ålders- och befolkningsgrupper.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE