Ketteräksi kirjamista - notkeaksi numeroista on toiminnallinen materiaalikokonaisuus, joka innostaa sukeltamaan kirjainten ja numeroiden maailmaan liikkuen ja pomppien, pelaten ja laulaen, vääntyen ja kääntyen! Siispä pulpetit ja tuolit sivuun ja koko lattiapinta oppimisympäristöksi!

KKNN-materiaalin aakkos- ja numerolaatat antavat rajattomat mahdollisuudet liikkeen, pelillisyyden ja leikin hyödyntämiseen opetuksen tukena. Peleissä mm. hypitään pitkin aakkospolkua, väännytään numerosolmuun, juostaan ristinollaviestiä, kerätään lapsikottikärryyn sanan kirjaimia tai muodostetaan yhteenlaskua vaikkapa numerofrisbeetä heittämällä. Kymmenien valmiiden pelien ja leikkien lisäksi materiaali innostaa lapsia ja opettajia omien pelien ja leikkien keksintään sekä monenlaiseen soveltamiseen osana eri-ikäisten lasten opetusta. Pelit ja toimintavinkit löytyvät sähköisestä materiaalipankista, johon materiaalin ostaja saa käyttöoikeuden. Monenlaisen oppimisen tueksi ja iloksi KKNN soveltuu hyvin toiminnalliseksi opetusmateriaaliksi esi-, alku- ja erityisopetukseen sekä varhaiskasvatukseen ja eri-ikäisten lasten kerhotoimintaan. Matikka- ja luki-taitojen lisäksi materiaali tukee monipuolisesti lapsen motorisia taitoja, ongelmanratkaisukykyä, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä luovaa ilmaisua.

Monipuolinen materiaali

Kirjain- ja numerolaatat (halk. 20 cm) myydään nyörein suljettavassa kangaspussukassa. Maksullinen materiaali sisältää 29 aakkoslaattaa, 13 numerolaattaa (0-12) sekä 6 pelilaattaa. Aakkosia tukevat liikkuvaiset alkukirjainhahmot ja numeroita havainnollistavat lukua vastaava määrä marjoja, hedelmiä tai vihanneksia. Numerolaattojen avulla voidaan rakentaa lattialle erilaisten lukujonojen, laskutoimitusten ja kymppiparien lisäksi myös kellotaulu, jota hahmotetaan liikkeen, laulun ja leikin avulla. Pelielementteinä toimivat start- ja stop-laatat, heittovuoro- sekä plus- ja miinuslaatat. Sähköinen materiaalipankki sisältää myös oppimista tukevia lauluja ja laululeikkejä sekä tulostettavia kuvia.

Turvallisesti lattialla leikkien ja liikkuen

Liukumattomat, kestävät ja kostealla pyyhittävät pyörylälaatat soveltuvat mainiosti erilaisiin lattiapeleihin ja innostavat lapsia myös omien pelien keksintään. Laattoja voi jopa heittää frisbeen tavoin, mikä antaa toiminnallisuudelle hauskaa, uutta ulottuvuutta. Materiaali haltuun innostavassa koulutuksessa Innostavassa ja toiminnallisessa koulutuksessa lauletaan ja liikutaan, väännytään ja käännytään sekä pelataan ja hypitään Ketteräksi Kirjaimista, Notkeaksi Numeroista. Koulutuksessa tutustutaan KKNN-pelimateriaaliin ja sen erilaisiin käyttömahdollisuuksiin sekä lähestytään oppimistavoitteita moniaistisesti toimien – laulaen, liikkuen, pelaten sekä luovan ilmaisun ja keksinnän avulla. Koulutus on mahdollista yhdistää Laulupiirtämisen tai Laulukirjaimet-materiaalin koulutukseen, jolloin menetelmiin tutustutaan eheyttävästi useita oppisisältöjä yhdistävänä prosessina.

Materiaalipaketin hinta on 159,50 € ja sen voi tilata Laulau Oy:n verkkosivuilta.

Sivustolta löytyy myös ruotsinkielistä materiaalia, kuten BÖJLIGA BOKSTÄVER & SMIDIGA SIFFROR, jossa on huomioitu myös norjan- ja tanskankieliset aakkoset ja alkukirjainhahmot.

Yhteystiedot

Minna Lappalainen
Laulau oy
www.laulau.fi

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

Varje barn ska dagligen ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig

Målet med programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är att varje barn dagligen ska ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig. Programmet har byggts upp i samarbete med ett omfattande expertnätverk.

Programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är ett av de riksomfattande programmen för att främja motion, det vill säga Rörelse-programmen (Liikkuvat-ohjelmat). Med hjälp av programmen gynnas en motionsinriktad livsstil bland olika ålders- och befolkningsgrupper.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE