Liikuntaleikkejä sisältävä PDF-tiedosto liikunnanopetuksen tueksi. Materiaali toimii helppokäyttöisenä ideapankkina, joka on suunnattu erityisesti peruskoulun opettajille, mutta soveltuu myös muille lasten liikuttajille. Liikuntaleikkikirja sisältää 66 erilaista leikkiä, jotka on esitelty kuvien ja napakoiden ohjetekstien avulla. Näin materiaalin käyttö on vaivatonta ja nopeaa.

Ensimmäisellä sivulla kerrotaan tarkemmin materiaalin tavoitteista, jotka perustuvat uuteen opetussuunnitelmaan (Opetushallitus 2014). Lisäksi viimeisellä sivulla on ideoita tuttujen leikkien soveltamiseen. Liikuntaleikkikirjan tarkoituksena on edistää oppituntien ympäristölähtöistä ja monipuolista suuunnittelua. Materiaalin leikkien avulla voidaan vahvistaa oppilaiden motoristen perustaitojen lisäksi vuorovaikutustaitoja ja kehollisuuden kokemuksia.

Liikuntaleikkikirja - 66 leikkiä opetukseen

Yhteystiedot

Veera Valander, Saara Lahti ja Vuokko Jurvakainen
Liikuntaleikkikirjan ovat koonneet Tampereen yliopiston luokanopettajaopiskelijat osana liikunnan erikoistumisopintojaan.

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

Varje barn ska dagligen ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig

Målet med programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är att varje barn dagligen ska ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig. Programmet har byggts upp i samarbete med ett omfattande expertnätverk.

Programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är ett av de riksomfattande programmen för att främja motion, det vill säga Rörelse-programmen (Liikkuvat-ohjelmat). Med hjälp av programmen gynnas en motionsinriktad livsstil bland olika ålders- och befolkningsgrupper.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE