Alle on koottu Helsingin OKL:n opiskelijoiden kehittämiä toiminnallisia opetustuokioita matematiikan tunneilla käytettäväksi, joita voidaan soveltaa esiopetukseen. Ohjeet on jaoteltu aihealueittain. 

Numeroiden opettelu

Opettaja antaa oppilaille kaikille numerolaput, joissa on kussakin yksi eri numero. Numerot ovat yhdestä esim. 10:een asti (siihen asti mikä on ryhmän lasten lukumäärä). Oppilaat muodostavat rivin numeroiden mukaan suuruusjärjestyksessä, niin että 1 on ensimmäisenä. Tämä harjoittaa lukusuoran hahmottamista. Tämän jälkeen siirrytään seuraavaan tehtävään, jossa opettaja antaa yksitellen ensimmäisestä oppilaasta lähtien tehtävän, jota kaikkien pitää tehdä kyseisen oppilaan numeron verran. Jokainen oppilas saa opettajalta vuorollaan tehtävän, jolloin kaikki alkavat samaan aikaan tehdä käskettyä toimintoa. Annettuja toimintoja voi olla esimerkiksi: Taputa käsiä tämän verran, hypi tämän verran, ota askeleita, nosta kädet ylös, vilkuta, nosta oikea/vasen jalka ylös, polje jalalla näin monta kertaa.

Numeroita voidaan konkretisoida niin, että oppilas menee kyykkyyn/hyppää/koskettaa maata/nostaa kättä niin monta kertaa, kuin harjoiteltava lukumäärä on. Voidaan etsiä huoneesta ja pöydälle harjoiteltavan lukumäärän verran jotain tiettyä esinettä (esim. kyniä, liimapuikkoja, A4-papereita), jotta lukukäsite hahmottuu.

Ensin kiivetään portaat 0-10 ja 10-0, toistetaan lukua samanaikaisesti ääneen. Seuraavaksi hypitään portaat kahden välein (2-4-6-8-10) ja takaisin päin. Lisätään ja vähennetään lukuja, oppilaat tutkivat mille portaalle päätyvät. 

Numeroiden vertailu

Leikin nimi on Suurempi vai pienempi kuin...? Leikin tavoitteena on oppia vertailemaan lukuja. Leikin aluksi opettaja valitsee yhden luvun ja kirjoittaa sen esimerkiksi taululle. Opettaja huutaa lukuja. Jos luku on pienempi kuin alkuperäinen luku, oppilaat menivät kyykkyyn. Luvun ollessa suurempi kuin alkuperäinen luku oppilaat hyppäävät. Liikkeitä voi lisätä ja vaihdella.

 

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

Varje barn ska dagligen ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig

Målet med programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är att varje barn dagligen ska ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig. Programmet har byggts upp i samarbete med ett omfattande expertnätverk.

Programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är ett av de riksomfattande programmen för att främja motion, det vill säga Rörelse-programmen (Liikkuvat-ohjelmat). Med hjälp av programmen gynnas en motionsinriktad livsstil bland olika ålders- och befolkningsgrupper.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE