#ULKOLUOKKA-lajikortit soveltuvat vaikka mihin! Kortteja voi hyödyntää varhaiskasvatuksessa monin tavoin, sisällä ja ulkona. Kauniit kuvat houkuttavat tutkimaan ja tutustumaan Suomen luonnon eläin- ja kasvilajeihin hauskalla tavalla. Kortteja voi käyttää myös lasten omissa, vapaissa leikeissä – mielikuvitus avaa niille rajattomat mahdollisuudet. 

#ULKOLUOKKA-hankkeessa tuotettuihin kortteihin on olemassa paljon valmiita leikki- ja tehtäväideoita. Ilo kasvaa ulkona -hankkeessa #ULKOLUOKKA-lajikorttien käyttöä on laajennettu varhaiskasvatukseen. www.ilokasvaaulkona.fi-sivuille on koottu ulos sopivia leikkejä ja tehtäviä lajikorteilla toteutettavaksi. Leikeissä tutustutaan eläin- ja kasvilajeihin toiminnallisesti, luonnossa liikkuen. Leikit ovat suunniteltu varhaiskasvatukseen, mutta toimivat sovellettuina myös alkuopetuksessa. Esi- ja perusopetukseen soveltuvat tehtävät löydät www.ulkoluokka.fi-sivuilta.

Ilo kasvaa ulkona -hankkeen tavoitteena on lisätä lasten fyysistä aktiivisuutta käyttämällä luontoa oppimisympäristönä. Tuomme esiin luonnon monipuolisia mahdollisuuksia varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Leikkiohjeiden yhteyteen on kuvattu, mitkä varhaiskasvatussuunnitelman osa-alueet leikissä toteutuvat.

Ulkoluokka-lajikorttien kauniit piirroskuvat ovat kuvittaneet Laila Nevakivi ja Milja Laine. Maksuttomat lajikortit voit tulostaa itsellesi www.ulkoluokka.fi-sivuilta. Materiaalit löytyvät myös Ilo kasvaa ulkona -hankkeen sivuilta www.ilokasvaaulkona.fi.

Yhteystiedot

Tuija Laitinen ja Virpi Jussila
Ilo kasvaa ulkona -hanke
www.ilokasvaaulkona.fi

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

Varje barn ska dagligen ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig

Målet med programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är att varje barn dagligen ska ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig. Programmet har byggts upp i samarbete med ett omfattande expertnätverk.

Programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är ett av de riksomfattande programmen för att främja motion, det vill säga Rörelse-programmen (Liikkuvat-ohjelmat). Med hjälp av programmen gynnas en motionsinriktad livsstil bland olika ålders- och befolkningsgrupper.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE