Varhaiset oppimisvalmiudet alkavat kehittyä jo ennen esiopetusikää ja etenevät lapsilla hyvin eri tahtiin. Tutkimusten mukaan kehityksen tukeminen kannattaisikin aloittaa jo hyvissä ajoin ennen esikoulun aloittamista. Aktiivinen Alku -hanke on koonnut yli 20 oppimisvalmiuksia tukevan liikunnallisen leikin materiaalipankin, joka pohjaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin.

Leikit on jaettu viiden pääotsikon alle:

  • Kielten rikas maailma
  • Ilmaisun monet muodot
  • Minä ja meidän yhteisömme
  • Tutkin ja toimin ympäristössäni
  • Kasvan, liikun ja kehityn

Jokainen leikki on erillinen tulostettava kortti, jossa on kuvailtu leikki, kerrottu leikin motoriset, kognitiiviset ja sosioemotionaaliset tavoitteet sekä kerrottu mihin varhaiskasvatussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen ja oppimisen alueisiin leikki linkittyy. Lähes kaikissa leikeissä on kuva tai kuvia havainnollistamaan toteutusta. Materiaali löytyy Lasten liikunnan tuen verkkosivuilta lastenliikunnantuki.fi.

Aktiivinen alku -hanke järjestää myös koulutuksia varhaisten oppimisvalmiuksien tukemiseen. Koulutukset ovat maksullisia, ja myös niistä löytyy lisätietoa Lasten liikunnan tuen verkkosivuilta..

Yhteystiedot

Tuuli Tiainen
Lasten Liikunnan Tuki ry
www.lastenliikunnantuki.fi

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

Varje barn ska dagligen ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig

Målet med programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är att varje barn dagligen ska ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig. Programmet har byggts upp i samarbete med ett omfattande expertnätverk.

Programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är ett av de riksomfattande programmen för att främja motion, det vill säga Rörelse-programmen (Liikkuvat-ohjelmat). Med hjälp av programmen gynnas en motionsinriktad livsstil bland olika ålders- och befolkningsgrupper.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE