Lähiluonnolle on viime aikoina ollut kysyntää. Voimmekin ajatella olevamme Suomessa etuoikeutetussa asemassa, kun liikkumiseen haastavia ympäristöjä on useimmille melko helposti saatavilla. Ei tarvitse lähteä etsimään aarniometsiä, kun liikkumiseen soveltuu lähipuisto tai muu lähiluontokohde.

Suomen Latu on rakentanut verkkosivuilleen ulkoiluvinkit, josta jokainen voi ottaa mukaansa ideoita ulkona liikkumiseen. Ulkoiluvinkeillä halutaan myös tukea varhaiskasvatuksen henkilöstöä jatkamaan ulkona tapahtuvaa toimintaa ja oppimista.

– Kannustamme varhaiskasvatuksen ammattilaisia kehittämään etäopetusta myös ulkona. Oma piha riittää havainnointiin, oppimisen elämyksiin ja viheralueista saataviin hyötyihin, toteaa lasten luontotoiminnan asiantuntija Mari Parikka-Nihti Suomen Ladusta.

Lähiluonto haastaa meidät lähtökohtaisesti liikkumaan. Ulkoiluvinkeistä kukin käyttäjä voi valita lisää harjoitusta liikkumiseensa tai ottaa ideoita tutkimiseen ja uuden oppimiseen. Hyvä olisi, jos kuhunkin hetkeen ulkona voisi mahduttaa sekä sykettä kohottavaa toimintaa että elämyksiä luonnosta.

Erityisesti varhaiskasvatusikäisten lasten tulee päästä mahdollisimman paljon luontoon leikkimään ja oppimaan. Pikkulapsi-ikä on otollinen terveen luontosuhteen rakentumiselle. Kun lapsi käsittää luonnon laajempana toimintaympäristönä, oman riippuvuutensa luonnosta ja voivansa vaikuttaa luontoon, luontosuhde syvenee.

Lähiluonto on myös aikuiselle voimavara monesta näkökulmasta.

– Lähiluonnossa stressitaso laskee samalla, kun keskittymiskyky paranee. Lähiluonnon on todettu vaikuttavan mielialaan kohentavasti. Juuri luontokokemukset nopeuttavat toipumista ja parantavat unen laatua, Parikka-Nihti painottaa.

Suomen Ladun ulkoiluvinkit löytyvät osoitteesta  suomenlatu.fi/lapevinkit.

Yhteystiedot

Mari Parikka-Nihti
Suomen Latu
050 544 1611
www.suomenlatu.fi

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

Varje barn ska dagligen ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig

Målet med programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är att varje barn dagligen ska ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig. Programmet har byggts upp i samarbete med ett omfattande expertnätverk.

Programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är ett av de riksomfattande programmen för att främja motion, det vill säga Rörelse-programmen (Liikkuvat-ohjelmat). Med hjälp av programmen gynnas en motionsinriktad livsstil bland olika ålders- och befolkningsgrupper.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE