Lappeenrannassa on käytössä varhaiskasvatuksen vuosikello, joka käsittää niin tapaamiset kuin teemapäivät. Vuosikello toimii suunnittelun runkona ja auttaa tiedon kulkemisessa.

Lappeenrannan varhaiskasvatuksen vuosikello havainnollistaa visuaalisesti koko vuoden ajankohtaisia teemoja ja tapahtumia sekä auttaa varhaiskasvatusyksiköitä suunnittelutyössä. Vuosikelloa on luontevaa käyttää myös nykytilan arvioinnin yhteydessä.

Vuosikello otettiin käyttöön Lappeenrannassa alun perin osana Vipinää ja kipinää -perheliikuntahanketta, mutta sen käyttöä on haluttu jatkaa hankkeen päätyttyä. Vuosikellon aikataulusta ja toteutuksesta vastaa kaupungin liikuntayhteyshenkilö.

Vuosikellon rakenne

Vuosikellon sisäkehään sijoittuvat varhaiskasvatusyksiköiden liikuntatiimien kokoontumiset, koko kaupungin sporttarien tapaamiset sekä alueverkostotapaamiset. Yksiköiden omat liikuntatiimit huolehtivat Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteutuksesta sekä liikuntasuunnitelmasta ja välittävät tietoa tapaamisista suoraan yksikköihinsä.

Keskikehässä ovat pedagogisen johtamisen työkalut. Kaupungin liikuntayhteyshenkilö yhdessä varhaiskasvatuksen johtajien kanssa vastaa työkalujen käytöstä ja raportoinnista Liikkuvan varhaiskasvatuksen ohjelma-alustalle. Liikuntayhteyshenkilö tukee yksiköitä toteutuksessa ja viestii kuntatasolla ajankohtaisista asioista ja yksiköiden tilanteesta.

Ulkokehässä ovat vuosittain toistuvat tapahtumat ja teemaviikot. Tähän sisältyvät valtakunnalliset tapahtumat sekä perheille jaettavat tukimateriaalit.

Yhteystiedot

Henna Viuhkonen
liikuntayhteyshenkilö, Lappeenrannan kaupunki

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

Varje barn ska dagligen ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig

Målet med programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är att varje barn dagligen ska ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig. Programmet har byggts upp i samarbete med ett omfattande expertnätverk.

Programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är ett av de riksomfattande programmen för att främja motion, det vill säga Rörelse-programmen (Liikkuvat-ohjelmat). Med hjälp av programmen gynnas en motionsinriktad livsstil bland olika ålders- och befolkningsgrupper.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE