Motorisen oppimisen vaikeuksia esiintyy noin 5–6 prosentilla lapsista. Miten kehitykselliset vaikeudet voidaan tunnistaa, ja miten lasta voidaan tukea?

Motorisen oppimisen vaikeudet johtuvat aivojen toiminnallisesta ja rakenteellisesta poikkeavuudesta. Usein motorisen oppimisen vaikeuksien rinnalla esiintyy myös jokin muu kehityksellinen vaikeus.

Kasvattajat ovat tärkeässä roolissa sen selvittämisessä, miten motoriset vaikeudet häiritsevät lapsen arkea ja akateemisten taitojen oppimista. Varhain aloitettu tuki on tärkeää myös motorisen oppimisen vaikeudesta johtuvien toissijaisten pulmien ehkäisemisessä.

Likesin tutkija Piritta Asunta käsittelee videoluennollaan käytännönläheisesti sitä, miten motorisen oppimisen vaikeudet voidaan havaita ja kuinka lasta voidaan tukea.

Videolla mainittuja työkaluja systemaattisen havainnoinnin sekä motorisen oppimisen tueksi tuotettuja materiaaleja ovat muun muassa seuraavat:

Yhteystiedot

Piritta Asunta, LitT
tutkija, Likes

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

Varje barn ska dagligen ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig

Målet med programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är att varje barn dagligen ska ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig. Programmet har byggts upp i samarbete med ett omfattande expertnätverk.

Programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är ett av de riksomfattande programmen för att främja motion, det vill säga Rörelse-programmen (Liikkuvat-ohjelmat). Med hjälp av programmen gynnas en motionsinriktad livsstil bland olika ålders- och befolkningsgrupper.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE