Varje barn ska dagligen ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig.

Målet med programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är att varje barn dagligen ska ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig. I programmet deltar både kommuner och alla verksamhetsformer inom småbarnspedagogiken, d.v.s. daghem, familjedagvårdare och den öppna lekverksamheten.

Småbarnspedagogiken i rörelse är ett riksomfattande program som utvecklats i samarbete med ett brett nätverk av experter och hundratals pilotdaghem. Programmet lanserades 2015 och dess målsättning är att möjliggöra glädjen i att röra på sig samt tillräcklig fysisk aktivitet för varje barn. Fram till 2020 hette programmet Glädje i rörelse.

Programmet genomförs utifrån enheternas egna utgångspunkter och förutsättningar, samt med små steg och genom att utnyttja modellen för kontinuerlig utveckling. Det kostnadsfria programmet erbjuder verktyg, fungerande modeller och forskningsdata som stöd för småbarnspedagogernas arbete i enlighet med planen för småbarnspedagogik samt rekommendationerna för fysisk aktivitet. 

Genom att anmäla sig till programmet kan man också delta i ett nationellt nätverk och få stöd och inspiration för det egna utvecklingsarbetet.

Programmet för Småbarnspedagogik i rörelse är ett av de riksomfattande programmen för främjande av fysisk aktivitet, Programmen i rörelse. Med hjälp av programmen främjas en fysisk livsstil för olika ålders- och befolkningsgrupper. Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen ansvarar för programmets strategiska ledning. Programmet koordineras av Likes vid Jyväskylä ammattikorkeakoulu.

Varje barn ska dagligen ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig

Målet med programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är att varje barn dagligen ska ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig. Programmet har byggts upp i samarbete med ett omfattande expertnätverk.

Programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är ett av de riksomfattande programmen för att främja motion, det vill säga Rörelse-programmen (Liikkuvat-ohjelmat). Med hjälp av programmen gynnas en motionsinriktad livsstil bland olika ålders- och befolkningsgrupper.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE