Varje barn dagligen ska ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig.

Målet med programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är att varje barn dagligen ska ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig. I programmet deltar både kommuner och alla verksamhetsformer inom småbarnspedagogiken, d.v.s. daghem, familjedagvårdare och den öppna lekverksamheten.

Programmet genomförs utifrån enheternas egna utgångspunkter och förutsättningar, samt med små steg och genom att utnyttja modellen för kontinuerlig utveckling. Programmet Småbarnspedagogiken i rörelse erbjuder verktyg, fungerande modeller och forskningsdata som stöd för småbarnspedagogernas arbete.

I planen för småbarnspedagogik och rekommendationerna för fysisk aktivitet under de första åren rekommenderas mångsidig fysisk aktivitet under dagen inom småbarnspedagogiken. Programmet Småbarnspedagogiken i rörelse erbjuder lösningar för att uppnå dessa mål.

Småbarnspedagogiken i rörelse är en av de idrottspolitiska tyngdpunkterna. Under 2015–2019 hette Småbarnspedagogiken i rörelse Glädje i rörelse. I och med det nya namnet fick programmet en allt starkare koppling till den riksomfattande helheten, vars mål enligt regeringsprogrammet är att öka den fysiska aktiviteten som helhet i alla grupper.

Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen ansvarar för programmets strategiska ledning. Programmet koordineras av Likes. Programmet Småbarnspedagogiken i rörelse genomförs och utvecklas i ett omfattande tväradministrativt samarbete.

Varje barn ska dagligen ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig

Målet med programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är att varje barn dagligen ska ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig. Programmet har byggts upp i samarbete med ett omfattande expertnätverk.

Programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är ett av de riksomfattande programmen för att främja motion, det vill säga Rörelse-programmen (Liikkuvat-ohjelmat). Med hjälp av programmen gynnas en motionsinriktad livsstil bland olika ålders- och befolkningsgrupper.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE