Finns det lustiga moln på himlen? Lockar vattenpölarna till hopp och skutt?  Hur skulle det kännas att gå med gigantiska steg? Vardagsäventyret uppmuntrar vuxna och barn att röra på sig i närmiljön tillsammans. Kampanjen pågår 26.9.–7.10.2022.

Vardagsäventyr är en kampanj riktad till enheter för småbarnspedagogik och familjer. I kampanjen bekantar man sig med närmiljön tillsammans. Familjerna får en bingobricka med olika uppgifter för att observera och röra sig i naturen.

Syftet med kampanjen är att uppmuntra familjer att röra på sig under vardagsresorna, och att tillsammans stanna upp och betrakta miljön. Man kan ge sig ut på äventyr antingen på vägen hemifrån till småbarnspedagogiken, genom att utforska närmiljön kring hemmet eller på vägen till affären.

De första tusen enheterna som anmäler sig får ett planschpaket på posten (över 1000 enheter har redan anmält sig till kampanjen). Planschpaketet has postats till enheterna 5.9.2022.

Kampanjmaterialet 2022

Material på svenska så som bingobrickor, planch och annat material finns på materialsidan. Det går att ladda ner material för att skriva ut dem eller skicka dem elektroniskt till familjerna.

Anmäl dig! (Lyyti-link)

Varje barn ska dagligen ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig

Målet med programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är att varje barn dagligen ska ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig. Programmet har byggts upp i samarbete med ett omfattande expertnätverk.

Programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är ett av de riksomfattande programmen för att främja motion, det vill säga Rörelse-programmen (Liikkuvat-ohjelmat). Med hjälp av programmen gynnas en motionsinriktad livsstil bland olika ålders- och befolkningsgrupper.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE